วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตอกย้ำการเป็นเบอร์หนึ่งในวงการเครื่องจักรรีดยางเครปตอกย้ำการเป็นเบอร์หนึ่งในวงการเครื่องจักรรีดยางเครป ยิปต้าภูมิใจที่มีส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรใน"โครงการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าของสมาชิก ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ"

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าของสมาชิก ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านราคาของผลผลิต ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จำกัด ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
เครื่องรีดยางเครปยิปต้าครับ ทนทาน รอบจัด ประหยัดต้นทุน www.yipta.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น