วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ยิปต้า ผนึกกำลัง จี แคปปิตอล ปล่อยสินเชื่อเครื่องรีดยางเครป “ยิปต้า”
บริษัท ยิปต้า จักรกลเกษตร เทรดดิ้ง จำกัด โดย นายโฆษิต ชนะหาญ กรรมการผู้จัดการ และ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยนายยงยุทธ ตะริโย ประธานกรรมการบริหาร และคุณสันติ หอกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ( mou)โครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะเครื่องรีดดดยางเครปยี่ห้อ “ยิปต้า” ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้าที่มีความต้องการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตโดยบริษัทยิปต้า มีโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ทำให้ลูกค้าซึ่งเป็นเกษตรกรได้มีโอกาสใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคม นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับ เกษตรกรไทย
ความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทในครั้งนี้จะทำให้เกิดการขยายผลิตภัณฑ์และขยายฐานลูกค้า ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้มีการคิดค้น พัฒนาและยกระดับการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความเติบโตให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง จักรกลการเกษตรของประเทศไทยด้วย
นอกจากนั้นการที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยการเช่าซื้อ เครื่องรีดยางเครปที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพไปใช้ในแปรรูปยางให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตรในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ทั้งเครื่องจักรกลใหม่และเครื่องจักรกลที่ใช้แล้ว ได้แก่ รถเกี่ยวนวดข้าว รถพรวนดิน รถแทรกเตอร์ รถคีบไม้ รถคีบอ้อย เป็นต้น โดยให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ต่อมาบริษัทฯ ได้ให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นบริการเสริมให้แก่ผู้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น