วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันฉัตรมงคล
 ๕ พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยิปต้า อะโกร อินดัสทรี จำกัด
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.yipta.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น